Názov vzoru:

RGB kód farby:

Marrakesh kód farby:

Farba:

 

Otočiť vľavo

Otočiť vpravo

Čistý návrh

Vyplniť

Rotácia